2007-06-27

Heptarchia Mystica (wstęp)

Heptarchia Mystica

Benjamin Rowe

tłumaczenie: Ophiel 118

Pierwszym systemem objawionym Johnowi Dee była Heptarchia Mystica. Jest to w pełni niezależny i powściągliwie złożony system planetarnej anielskiej Magiji, podobny w stylu (lecz nie w treści) do przeróżnych "Salomonowych" grimuarów. Pełne zapiski z jego prezentacji można znaleźć w Mysterioum Liber Quinti Johna Dee; funkcjonalny grimuar sporządzony z wyjątków z zapisków Dee, znany jest jako Heptarchia Mystica.

Prezentacja tej Magiji była wybitnie ciągła i uporządkowana, w porównaniu do późniejszych części Pracy. Niezbędne fizyczne wyposażenie zostało opisane w sposób bardzo dokładny, tak samo jak hierarchia 49 "Dobrych Aniołów" i następne informacje, z zawartą hierarchią Królów, Książąt i ich sług. Większość informacji została objawiona w 1582. Najważniejsze poprawki w opisie wyposażenia zostały dopisane wiosną roku następnego, po przerwie w pracach i prezentacji Liber Loagaeth.


WYPOSAŻENIE: Pierścień, Naszyjnik z Wisiorem i Święty Stół.

Anioły przyznały, iż pierścień, który zaprojektowały dla Johna Dee był tym samym pierścieniem, którego używał Salomon by kontrolować demony. Miał on gładką obrączkę, do której przymocowana była prostokątna płytka. Litery PELE (łaciński skrót dla: "on będzie czynił cuda") były wyryte w czterech rogach. W środku znajdował się okrąg przecięty poziomą linią i literami V nad nią i L pod nią.

Dee otrzymał dwa różne naszyjniki. Pierwszy posiadał ogólne podobieństwo do różnych goeckich sigili, będących zbiorem różnie ułożonych linii i dziwnie wymieszanych liter. Został poinstruowany, że powinien on zostać zrobiony ze złota i noszony przez cały czas i wszędzie jako środek ochronny.

Rok później, Dee i Kelly zostali powiadomieni, iż był to fałszywy wisior, podarowany przez "Podstępnego Ducha". Zostali wówczas obdarowani Stołem 12-na-7, uformowanym z imion Heptarchicznych Królów i Książąt. Nowy wisior zawierał wszystkie litery z owego stołu ułożone w prostoliniowy wzorzec ( Appendix E ). W przeciwieństwie do pierwszego, drugi wisior miał za zadanie jedynie "uszlachetniać" maga, pokazywać jego wartość podczas odprawiania Magiji Heptarchicznej.

Święty Stół Przymierza była punktem centralnym Magiji Heptarchicznej. Jej celem było bycie "narzędziem pojednania"; to oznacza, że był on środkiem, przez który moc którą symbolizowała była sprowadzana do harmonii względem maga. Tak samo jak w przypadku wisiora, pierwsza wersja Stołu została określona jako nieprawdziwa i został stworzony nowy jej model.

"Prawdziwy" Heptarchiczny Wisior w Angielskiej i Anielskiej Wersji.


Stół był kwadratem o boku dwóch łokci (około 34-44 cale) i wysokim na dwa łokcie. Nogi kończyły się lub spoczywały na dwóch wgłębieniach pod którymi umieszczona była mała kopia Sigila Ametha. Miał jedno calową ramę, w którą wpisane były odpowiednie litery. Wewnątrz ramy narysowana była Gwiazda Salomona, w gwieździe natomiast był kwadrat podzielony na 3 kolumny i 4 wiersze, zawierające dodatkowe litery. U szczytu stołu były umieszczonych siedem talizmanów planetarnych, nazywanych "Chorągwiami Stworzenia". W środku - duża wersja Sigila Ametha. Podczas używania, stół, sigile i talizmany były przykryte czerwonym jedwabiem. Wróżący Kamień był wówczas umieszczany na materiale bezpośrednio na sigilu.

Litery naokoło krańców stołu i w środkowym polu zostały wzięte ze stołu 12-na-7 (Appendix E) użytego do stworzenia naszyjnika. Ich celem było "uszlachetnić" stół - poświęcić go dzieło Heptarchicznym - tak samo jak naszyjnik uszlachetniał maga. Nie ma żadnych wskazówek w notatkach, by miały one przynosić jakiekolwiek słowa, jak przypuszczał Gerald Shueler.

Wielu magów uważa, że stół jest również niezbędny przy operacjach wykorzystujących Zewy i Tablice dane Dee i Kelly'emu w 1584 roku. Prawdą jest, że korzystali oni ze stołu, przy takich operacjach. Jakkolwiek, stół jest specyficznie zaprojektowany by posługiwać się nim przy obcowaniu z mocami heptarchicznymi, nie wydaje się by był on przydatny przy częściowo-elementarnej naturze mocy Tablic.


Święty Stół Praktyki, lub Stół Przymierza. Zrekonstruowany według instrukcji Anielskich.od tłumacza:

Magija Heptarchiczna była odpowiedzią aniołów na formę kontaktu proponowaną przez Kelly'ego (najprawdopodobniej seanse spirytystyczne). Jest czymś w rodzaju "Białej Goecji". Księga w której został ów system ewokacji zapisany nazywa się "Heptarchia Mystica (Diuinis, ipsius Creationis, stabilis legibus) Collectaneorum". Została przekazana jeszcze przed Liber Loagaeth - czyli na początku praktyk, korzysta z systemu Enochianskiego o tyle o ile to niezbędne do postępowania z tymi samymi bytami (patrz hierarchia Królów i Książąt), jednak jako taka nie wchodzi w zakres Magiji Enochiańskiej. Mimo to Enochią nazwana została całość i bardzo często techniki zarówno Magiji Heptarchicznej jak i Magiji Enochiańskiej są ze sobą łączone w ramach Magiji Anielskiej. Tak też korzystanie z Magiji Enochiańskiej staje się łatwiejsze jeśli połączy się ją z Heptarchią.

Aleister Crowley połączył elementy Enochii i Heptarchii przy tworzeniu swojej interpretacji Goecji. Z pewnością nie pochwaliłby tego Anioły przywołane przez Johna Dee, które wypowiadały się na temat Goecji bardzo niepochlebnie ;)

Brak komentarzy: