2007-07-01

Kurs Magiji Enochiańskiej, część II

WIELKA TABLICA

Wielka Tablica jest kwadratem szerokim na 25 jednostek i wysokim na 27 jednostek (675 kwadratów z literami). Dee z Kelly'm otrzymali dwie wersje Tablicy:

Pierwsza wersja Wielkiej Tablicy, otrzymali ją Dee i Kelly w 1584


Druga, poprawiona wersja Wielkiej Tablicy (Tabula Recensa), otrzymał ją sam Kelly w 1587


Wielka Tablica przedstawia
a) hierarchię anielską i domeny którymi rządzą dane anioły.
b) 91 nierównych przestrzeni (stając się Symbolem Ziemi, dokładniej opisanym w Liber Scientiae)

Esencją W.T. jest jej podział. Otóż jak widzimy to w elegancki sposób na grafice powyżej Tablica dzieli się na cztery kwadraty 12x13, rozdzielone tzw. Krzyżem Unii o szerokości 1 jednostki. Każdy kwadrat odpowiada żywiołowi - w przypadku Tablicy z 1584 identycznie jak Tablica Boga - w przypadku Tabuli Recensy układ żywiołów wewnątrz Tablicy jest odmienny.
Dalej - każdy kwadrat żywiołu dzieli się na cztery tzw. Mniejsze Kąty, przedzielone tzw. Wielkim Krzyżem. Poziome ramie krzyża (Linia Ducha Świętego) zawiera trzy imiona Boga (3, 4 i 5 literowe), pionowe reprezentuje wszystko co opisuje Boga jak również Boga jako Ojca i Syna. W środek krzyża są wpisane imiona dwa imiona Królów Żywiołów rządzących Tablicą, a w ramiona (jeśli będziesz czytał od końca ku centrum) wpisane są siedmioliterowe imiona sześciu Seniorów. Wielki Krzyż reprezentuje podział oraz regiony pozaziemskie zgodne ze średniowieczną kosmologią.
Mniejsze Kąty to kwadraty 5x6. Środkowa Kolumna zawiera 6 literowe imię Boga, drugi od góry wiersz 5 literowe. Cztery wiersze z pominięciem Boskiej Kolumny zawierają imiona Aniołów Służebnych.
Ciekawy jest pierwszy wiersz każdego Mniejszego Kąta (oczywiście pomijając Boską Kolumnę). Zawiera on cztery litery - będące jednocześnie imiona czterech aniołów, nad którymi władzy nie dają imiona Boga wpisane w Wielki Krzyż Kwadratu, ale imiona które powstają poprzez dodanie do pierwszego imienia Anioła litery z Krzyża Unii. Anioły te zwane są Aniołami Kerubicznymi.

Anioły każdego z Mniejszych Kątów posiadają dziedziny nad którymi władają, odpowiednie do żywiołu z kwadratu którego pochodzą - co więcej, każdy Mniejszy Kąt również jest przyporządkowany do żywiołu, co oznacza, że np. kwadrat żywiołu powietrza zawiera w sobie Mniejszy Kąt Ziemi, Ognia, Powietrza i Wody. Co więcej, Aniołowie tak Służebni jak i Kerubiczni odpowiadają za każde wydarzenie na powierzchni ziemi, wiec domeny są w pewnym sensie domyślne, nie należy się nimi fanatycznie kierować. *

W ramach podsumowania:

1. Wielka Tablica dzieli się na Cztery Kwadraty Żywiołów.
2. To co oddziela od siebie te kwadraty to Krzyż Unii.
3. Każdy kwadrat dzieli się na cztery Mniejsze Kąty, przedzielone Wielkim Krzyżem w każdym kwadracie.
4. W Wielki Krzyż wpisane są imiona Boga oraz imiona sześciu Seniorów i dwóch Królów Żywiołu.
5. W Mniejszy Kąt wpisane są dwa imiona Boga, cztery imiona Aniołów Służebnych i cztery imiona Aniołów Kerubicznych.
6. Wielka Tablica jest Mapą Świata, reprezentuje Ziemię na obydwóch płaszczyznach (materialnej i duchowej).**
7. Wielka Tablica jest rodzajem spisu imion anielskich (jako i hierarchii anielskiej) wraz z imionami Boga którym są one podległe.

Wydrukuj sobie powiększoną Tabulę Recensę i postudiuj ją kilka godzin pod kątem zdobycia informacji, o których napisałem tutaj. Zaręczam Ci, iż przyda Ci się to przy praktyce.* Link do Tabeli Domen
** Więcej szczegółów w następnej części Kursu - przy omówieniu Liber Scienatiae.

Brak komentarzy: